V pozdních letech občanské války v Pozambistánu se objevila charismatická a kontroverzní postava místního Warlorda. Jeho skutečné jméno je zahaleno tajemstvím, začal svou kariéru jako nízko postavený vojenský důstojník, který se proslavil svou neuvěřitelnou bojovou zdatností a fanatickým odhodláním. Postupně si získal oddané následovníky, kteří jej začali uctívat nejen jako vojenského vůdce, ale také jako náboženského proroka. Legenda praví, že obdržel božské vidění přímo od sv.Boldina, který ho vedl k tomu, aby sjednotil Pozambistán pod jedním, režimem a pravou vírou.

Boldinovi následovníci, jsou hluboce oddáni svému vůdci a jeho učení. Jedním z nejvýraznějších symbolů jejich víry je "Zářná pleš" Svatého Boldina, která je považována za znamení božské moci a osvícení. Boldinité věří, že pleš Svatého Boldina jim poskytuje ochranu a sílu v boji. V jejich víře je Svatý Boldin ztělesněním božské vůle a jeho příkazy jsou považovány za svaté zákony.

Organizace a Taktika:

Armáda Svatého Boldina je organizována do menších, vysoce mobilních jednotek, které využívají guerillové taktiky k napadání silnějších a lépe vybavených protivníků. Boldinité jsou známí svou odhodlaností a nemilosrdností, což z nich činí obávané bojovníky na bojišti. Každá jednotka má svého duchovního vůdce, který zajišťuje, že vojáci zůstávají věrní víře a morálce Svatého Boldina.

Jejich hlavní činnost v Pozambistánu, označená jako Operace Zlatá Záře, se dá rozdělit do 3 hlavních pilířů:

1.      Boldinité se zaměřují na eliminaci všech nepřátel víry, včetně sil Aliance a Talosu. Tato operace zahrnuje sérii koordinovaných útoků na klíčové vojenské a logistické cíle s cílem destabilizovat nepřátelské operace.

2.      V rámci této mise Boldinité šíří svou víru mezi civilním obyvatelstvem, často pod hrozbou násilí. Používají propagandu a náboženské rituály, aby získali nové rekruty a posílili své řady.

3.      Tato operace se zaměřuje na kontrolu nad pěstírnami, aby zajistila finanční a logistickou podporu pro jejich válku. Boldinité používají své znalosti terénu a guerillové taktiky k ovládnutí a udržení těchto klíčových oblastí.

Vztahy s Civilním Obyvatelstvem:

Boldinité se snaží získat podporu místního obyvatelstva prostřednictvím náboženské propagandy. Ti, kdo se odmítají připojit k jejich víře, čelí tvrdým represím. Navzdory těmto krutým metodám se některé komunity připojily k Boldinitům z důvodu ochrany před jinými ozbrojenými frakcemi a v naději na stabilitu v nestabilní zemi.

Boldinité čelí neustálým výzvám, včetně vojenského tlaku ze strany Aliance, Talosu a pozambistánské armády. Navzdory těmto problémům zůstávají Boldinité odhodláni dosáhnout svého cíle: vytvoření teokratického státu a nastolení jediné správné víry ve vs. Boldina.

Technologická a Ekonomická Podpora:

Na rozdíl od technologicky vyspělé Aliance a dobře financovaného Talosu spoléhají Boldinité na improvizované zbraně a vybavení. Nicméně, jejich schopnost využívat místní zdroje a jejich odhodlání jim umožňuje udržet dlouhodobou guerillovou válku. Kontrola nad mnohými pěstírnami jim také poskytuje nezbytné finanční prostředky k pokračování v boji.

Budoucí Vyhlídky:

Budoucnost Boldinitů závisí na jejich schopnosti udržet podporu místního obyvatelstva a odolávat vojenskému tlaku svých nepřátel. Svatý Boldin a jeho fanatičtí následovníci věří, že jejich víra a odhodlání nakonec zvítězí a přivedou Pozambistán pod jejich božské vedení. Konflikt v Pozambistánu tak pokračuje, s Boldinity jako jedním z klíčových hráčů v tomto složitém a násilném divadle.