PRAVIDLA

 • Parkování je POUZE na místě tomu určeném a to pro všechny účastníky. Výjimku uděluje pouze pořadatel.
 • Limity:
              2,5J - AEG, plyn, HPA (max. 0.36g)
              3,5J - sniper (max. 0.48g)
 • Všeobecně při hře používáme hlavu (min. vzdálenost střelby, nestřílím na relfexní vestu, nepálím víc než musím) a snažíme se, abychom se navzájem nezranili a zbytečně neriskovali zdraví svoje, ani ostatních.
 • Platný zásah je do jakékoli části těla, nebo výstroje. Zbraň se nepočítá.
 • Respawn - každou celou hodinu z vlastního HQ.
 • Medic - každá strana dostane přiděleného medica, který může oživovat v poli. Platí pro něj na zásahy stejná pravidla, jako pro všechny. Oživování proběhne stylem vypití 0,33l vody. Po vypití je hráč oživený. Nikdo jiný nesmí oživovat.
 • Pyro - ANO
 • Nokta - ANO
 • Vozidla - ANO - rozdělení je na bojové/transportní
               Transportní - NELZE zničit, ZÁKAZ střílení na něj/z něj, ZÁKAZ používat pro bojovou činnost (jako kryt, nasvětlování...). Tzn. vykopnu transport a mizím.                                                Může se pohybovat po oblasti.

               Bojová - Lze zničit (paintballkou), lze střílet na i z něj.

               Na pravidla o vozidlech se budou vztahovat speciální tresty!!

 • Akce se přerušuje v pátek v noci - více bude v brífingu, řeší se operativně
 • Vesnice není offzóna!! Je to stále herní oblast a je pouze na místních policejních jednotkách jak budou situace řešit.
 • Mrtvola má reflexní vestu VIDITELNĚ nasazenou - vesta je povinnost pro každého. Pokud nebude vidět, nebo nebude nasazená, tak jste živý a bude vás to bolet...
 • Každý účastník podpisem registračního listu souhlasí s výše uvedenými pravidly, řídit se pokyny organizátorů a s tím, že při jednání zvláště závadném si organizátor vyhrazuje právo účastníka vyloučit.
 • Celá akce je organizovaná za účelem se odreagovat, odpočinout si a spolu s dalšími účastníky si jí celou užít - nepřiznávání, nepochopení situací, neznalost pravidel atd. - to vše prostě k airosftu PATŘÍ. Proto prosíme o shovívavost k dalším účastníkům, protože příště se to může stát i Vám.